Om oss

Välkommen till Privata Rum!

Privata Rum öppnade i oktober 2009. Tanken är att vara en förlängning och komplement till Thörnströms Kök.

Hos Privata Rum ska du uppleva samma njutning men under lite mer privata former. Hos Privata Rum kan du traktera ditt företag, skämma bort dina kunder eller fira med hela släkten. Mat och dryck bestämmer vi tillsammans. Bjud till stjärnfest med en personlig prägel – vardag eller helg, frukost, lunch eller middag. Hos oss sitter man max 65 personer.

Vi finns på Postgatan nere vid Stenpiren. Nära Göta Älv, Operan, och Stadsmuséet. Slå oss en signal på 031-13 20 66.

Låt oss realisera dina drömmar.

Anne & Håkan

Hållbarhet

Vår passion är att förgylla och skapa minnen där smak, doft och atmosfär finns kvar långt efter ett besök hos oss. På ett eller annat sätt är vårt mål att beröra sinnen. Ett besök som blir hållbart då gästen vill komma tillbaka.

För oss är det självklart att arbeta med råvaror i säsong och ta tillvara det som växer just nu. Vi tar tillvara på skörd av bär, frukt i säsong – syltar, saltar och mustar.
Vi arbetar hellre med ett mindre utbud av menyer så att vi kan arbeta hållbart med de råvaror vi har hemma i köket. Släng ingen mat. Vi arbetar i största utsträckning med lokala leverantörer.
Vi arbetar mycket med offerter för middagar, de bygger mycket på gästernas förtroende där vi får fria händer att sätta menyn efter de råvaror som våra lokala leverantörer rekommenderar.
Vi källsorterar våra sopor.

Varje enskild förändring kan verka liten, men tillsammans försöker vi hela tiden hitta justeringar i verksamheten som kan bidra till ett mer hållbart klimat.

För att alla medarbetare hos oss skall förstå hur viktigt det är att vi tillsammans kan bidra genom att göra sin insats och följa verksamhetens hållbarhetstänk – hur vi använder rengöringsprodukter, slänger sopor etc. informerar vi på ett lättförståeligt sätt hur mycket vi tex sparar i miljöpåverkan / ekonomiskt genom att räkna hur mycket saker blir när man räknar på ett år. Vi arbetar med tät ekonomisk uppföljning i verksamheten så att vi kan vara ekonomiskt hållbara. Ger anställda inblick i företagets ekonomi för att få en helhetsbild och känna sig delaktiga.

Det är av stor vikt att vi har roligt på arbetsplatsen för att vi skall vara hållbara. Delaktighet, utbildning och gemenskap är nyckelord.

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Thörnströms Kök, Privata Rum och Studio Thörnström att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och använder den data som vi sparar hos oss.

Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som gäst på Thörnströms Kök, Privata Rum och Studio Thörnström.

Vi behöver därför dina personuppgifter för att:
Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Kontaktuppgifter används för att bekräfta er bokning, brevledes eller per e-post skicka fakturor och marknadsföringsmaterial till dig. Kontakt med dig kan även ske genom telefonsamtal eller sms.

Vilka uppgifter sparas:
Kundadministrationsinformation såsom:
Namn, ev. företagsnamn och alla typer av kontaktinformation som adress, e-post och telefonnummer. Vid köp där betalning sker via faktura sparas även fakturaadress, organisationsnummer eller personnummer och ev. övrig betalningsinformation som ex. kreditkortsnummer.

Arrangemang för skydd av personuppgifter
Håkan Thörnström AB och Thörnströms Event AB har ett gemensamt ansvar för att dina
personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt och sätt.
Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller andra tredje parter,
såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation
Håkan Thörnström AB (org.nr. 556227-2277) jämte sitt dotterbolag Thörnströms Event AB (org.nr.
556703-1413) är tillsammans personuppgiftsansvariga i enlighet med den svenska
personuppgiftslagen, PUL.

Kontaktuppgifter:
Håkan Thörnström AB Orgnr: 556227-2277 (Thörnströms Kök)
Teknologgatan 3
41132 Göteborg
info@thornstromskok.com / 031-162066

Thörnströms Event AB Orgnr: 556703-1413 (Privata Rum & Studio Thörnström)
Postgatan 2
411 13 Göteborg
info@privatarum.com / 031-132066

Information och rensning av insamlad information
Du har rätt att, på din begäran, få ut registerutdrag över vilken information som har insamlats om dig, samt begära rensning av sådan information. Begäran enligt ovan ska ske skriftligen till något av ovanstående bolag

För press

Använd gärna nedan material, men informera oss alltid om att ni hämtat materialet här och hänvisa till vår webbplats.

Thörnströms Kök i .eps-format

Hållbarhet

Vår passion är att förgylla och skapa minnen  där smak, doft och atmosfär finns kvar långt efter ett besök hos oss. På ett eller annat sätt är vårt mål att beröra sinnen. Ett besök som blir hållbart då gästen vill komma tillbaka.

För oss är det självklart att arbeta med råvaror i säsong och ta tillvara det som växer just nu. Vi tar tillvara på skörd av bär, frukt i säsong – syltar, saltar och mustar.

Vi arbetar hellre med ett mindre utbud av menyer så att vi kan arbeta hållbart med de råvaror vi har hemma i köket. Släng ingen mat. Vi arbetar i största utsträckning med lokala leverantörer.

Vi arbetar mycket med offerter för middagar, de bygger mycket på gästernas förtroende där vi får fria händer att sätta menyn efter de råvaror som våra lokala leverantörer rekommenderar.

Vi källsorterar våra sopor.

Varje enskild förändring kan verka liten, men tillsammans försöker vi hela tiden hitta justeringar i verksamheten som kan bidra till ett mer hållbart klimat.

För att alla medarbetare hos oss skall förstå hur viktigt det är att vi tillsammans kan bidra genom att göra sin insats och följa verksamhetens hållbarhetstänk – hur vi  använder rengöringsprodukter, slänger sopor etc. informerar vi på ett lättförståeligt sätt hur mycket vi tex sparar i miljöpåverkan / ekonomiskt genom att räkna hur mycket saker blir när man räknar på ett år.

Vi arbetar med tät ekonomisk uppföljning i verksamheten så att vi kan vara ekonomiskt hållbara. Ger anställda inblick i företagets ekonomi för att få en helhetsbild och känna sig delaktiga.

Det är viktigt att vi har roligt på arbetsplatsen för att vi skall vara hållbara.